Rennebu Sag og Trekultur as

Rennebu Sag og Trekultur as startet i 2003 som en tradisjonell bygdesag på Berkåk i Rennebu.
Mesteparten av råstoffet vi bruker er hentet lokalt, bl.a. grovt utmalmet furu fra skogene i og rundt Rennebu.

En av våre spesialiteter er brenning av kledning. Dette er svært holdbart og vedlikeholdsfritt. Ett av våre hovedprodukter er kledning av høy kvalitet som er meget godt egnet i værharde kyststrøk. Vi kan garantere dobbel levetid på denne i forhold til vanlig kledning som kjøpes i byggvarehandelen.

Rennebu Sag og Trekultur as er fortsatt en bedrift under utvikling, og vi prøver å møte våre kunders ønsker på en fleksibel måte.
Ta gjerne kontakt med oss!

Sveinung Kosberg
- daglig leder